A New Way of Life?

Vores team og kandidater er såkaldte Free Agents, der stiller deres erfaringer, viden og kompetencer til rådighed.

At være interim konsulent eller Interimleder, er et tilvalg, og for nogen en fremtidig livsstil. De har besluttet, at de fungerer bedst med friheden, omstillingsparatheden og udfordringen ved, at skulle hjælpe en leder eller virksomhed i en kortere eller længere periode.

Kandidatens rolle er objektivt at analysere, sparre, coache og komme med løsningsforslag, og yderligere som projektleder eller interimleder i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, også at gennemføre mulige løsningsforslag. 

Kandidaterne har alle minimum 10 års ledererfaring, gerne fra flere brancher, er veluddannede, bevidst om at give slip når virksomheden igen er selvhjulpen, samt dedikeret omkring opgaven at skabe succes.  

Velegnede kandidater til interimopgaver er personer, der udover de normale konsulent-, og lederkompetencer, også er omstillingsparate og har gode kommunikationsevner.

 

Kontraktforhold

En kontrakt, underskrives når kunde, kandidat og BIZANDI er enige om betingelserne.

BIZANDI fakturerer hver måned enten til kontraktens ophør eller ved forlængelse af kontrakt.

Vores team og nye kandidater bliver kontraktansat og aflønnet af BIZANDI, der også afholder alle forpligtigelser overfor kandidaten. Hvis kandidat og kunde ønsker det, kan kandidaten mod et vederlag, blive fastansat efter kontraktens udløb.

Kontrakten indeholder bl.a. BIZANDIs Værdier, der skal sikrer at alle oplysninger om kunde, kandidat og BIZANDI ikke misbruges eller videregives til tredjepart, samt at alle informationer benyttes på en tilsigtet måde.

Interimkontrakten kan enten udføres som kontraktansat hos BIZANDI, eller som momsregistreret selvstændig erhvervsdrivende. Kandidatens honorar er et brutto beløb der inkluderer alle former for løn, feriepenge, bidrag, overarbejde, ydelser, garantier og forsikring m.m. Honoraret fastsættes i forhold til opgavens indhold, tidsramme og en tilsvarende fastansat leders lønudgift.

 

Værdier

BIZANDIs værdier er den røde tråd i al samarbejde med vores kunder, kandidater og interessenter.

Godt Købmandskab. - Vi indgår kun en aftale hvis den er til gavn for alle parter (win-win). 

Pro Viden. – Vi vil være på forkant, både fagligt og personligt, med fokus på viden & udvikling.   

Etisk opførsel. – God kommunikation såvel fagligt som personligt. Vi vil holde hvad vi lover, være åbne og ærlige, proaktivt lytte og forstå, skabe gode langvarige relationer og overholde gældende lovgivning. Det omfatter selvfølgeligt også god markedsføringsskik, habilitet og fortrolighed.

Opgaveforløb

BIZANDI´s typiske opgaveforløb ser således ud:

 • Kontakt/møde mellem kunde og BIZANDI
 • Analyse og accept af kundens behov og ønsker
 • Kandidatprofil udformes og bekræftes, qua kundebehov
 • Søgeproces efter egnede kandidater sættes i gang
 • Interview med min. 2 velegnede kandidater og kandidatvalg
 • Interim kontrakt underskrives
 • Løbende status og rapportering af forløb
 • Kunde-, og kandidat tilfredshedsanalyser udfyldes
 • Evaluering af hele opgaveforløbet

Vores arbejdsform er åbning, analyse, forslag, implementering og exit.

 

Ansøgning

Hvis du vil være en del af BIZANDI´s Team er du velkommen til at sende dit CV og billede til os. 

 • CVet en word-fil på max. 3 sider
 • de sidste 10 - 15 års erfaring
 • dine ønsker qua kompetencer
 • geografisk arbejdsområde
 • vedhæft et vellignende foto  

Send dit CV og et foto og vi vender tilbage hurtigst muligt.