BIZANDI formidler viden og erfaring om drift og ledelse, vha. Konsulenter, Projektledere og Interim ledere.

Vi tilbyder danske ledere vejledning, rådgivning, sparring, træning og kurser, samt Interim ledelse.

Det kan f. eks. være ved orlov, jobskifte, forandring, udvikling, eller ændrede markedsforhold.

Vores arbejdsform er åbning, analyse, forslag, implementering og exit.

Kontakt os for en samtale om dine muligheder.

Vores ydelser

Vi har 3 forskellige kerneydelser afhængig af jeres ønsker, behov og tidshorisont. Kerneydelserne tilbydes inden for almindelig drift, (marketing, økonomi, produktion), samt kommunikations-, forandrings- og udviklingsopgaver.

Vores 3 kerneydelser er følgende:

 • Management Consultant / Konsulenter til analyse, træning, sparring osv.     
 • Project Manager / Projektleder f.eks. med analyse, markedsføring kommunikation.  
 • Interim Manager / Interimledere til midlertidig ledelse, typisk fra 6 - 24 måneder.   

Konsulentopgaverne er normalt kortvarig bistand, analyse, ledertræning, rådgivning, sparring, SWOT-analyser, produkt- eller markedsanalyser osv. Rekruttering af ledere til jeres direktion eller bestyrelse er med fuld diskretion, og med en Interimleder er der også mulighed for try & hire.

 

 

Team og Kandidater

Vores team og kandidater stiller deres erfaringer, viden og kompetencer til rådighed.

At arbejde som konsulent eller interimleder er et tilvalg og for nogen en fremtidig livsstil. Kandidaterne har besluttet, at de fungerer bedst med friheden, omstillingsparatheden og udfordringen ved, at skulle hjælpe en virksomhed i en kortere eller længere periode.

Vores rolle er at være objektive, analysere, coache, sparre og komme med løsningsforslag, og som Interimleder i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, også at gennemføre mulige løsningsforslag.  

Vores team og kandidater har alle minimum 10 års ledererfaring, er veluddannede, bevidst om at give slip når virksomheden igen er selvhjulpen, samt dedikeret omkring opgaven at skabe succes.    

 

 

 

Kontraktforhold

En kontrakt underskrives når kunde, kandidat og BIZANDI er enige om betingelserne. BIZANDI fakturerer herefter hver måned enten til kontraktens ophør eller ved forlængelse af kontrakt.

Kandidaten bliver kontraktansat og aflønnet af BIZANDI, der også afholder alle forpligtigelser overfor kandidaten. Hvis kandidat og kunde ønsker det, kan kandidaten mod et vederlag, blive fastansat efter kontraktens udløb.

Kontrakten indeholder bl.a. BIZANDIs Værdier, der skal sikrer at alle oplysninger om kunde, kandidat og BIZANDI ikke misbruges eller videregives til tredjepart, samt at alle informationer benyttes på en tilsigtet måde.

 

 

Opgaveforløb

BIZANDI´s typiske opgaveforløb ser således ud:

 • Kontakt/møde mellem kunde og BIZANDI
 • Analyse og accept af kundens behov og ønsker
 • Kandidatprofil udformes og bekræftes, qua kundebehov
 • Søgeproces efter egnede kandidater sættes i gang
 • Interview med min. 2 velegnede kandidater og kandidatvalg
 • Interim kontrakt underskrives
 • Løbende status og rapportering af forløb
 • Kunde-, og kandidat tilfredshedsanalyser udfyldes
 • Evaluering af hele opgaveforløbet

Kontakt os for en samtale om dine muligheder.