Hvad er Interim Management?

Interim Ledelse, Midlertidig Ledelse, Temporær Ledelse, Lej en Leder eller Ledere til Leje. Erfaren lederkapacitet stilles til rådighed i kortere perioder – max. 2 år.

Hvad er et Interim Bureau?

Mange ved hvad et reklamebureau eller et vikarbureau er. Interimbureauet har specialiseret sig i formidling af højt uddannede lederkompetencer, Interim Managers eller Interimledere på tidsbestemte kontrakter. Vores funktion kaldes også for formidling af ”Ledere til Leje”, ”Free Agents”, ”Free Birds”, "Freelance Ledere", eller selvstændige Ledere og virksomhedskonsulenter med fælles mål og idégrundlag.

Hvem bruger Interim Management?

Virksomheder der står med et akut behov, har en specifik opgave de gerne vil have løst, eller af forskellige grunde p.t. ikke ønsker at fastansætte en Leder.

Hvad koster en Interim Manager?

Der kan være store forskelle; men et sted mellem honoraret til en Virksomheds Konsulent og en fastansat Leders gage, som igen er afhængig af kompetencer, niveau, opgave og virksomhedens situation.

Hvilke fordele er der ved Interim Management?

Virksomheden har ingen faste løn- og gageudgifter, eller ferie, barsel m.m. til Lederen, samt stor frihed, tid og fleksibilitet.

Hvilke ulemper er der med Interim Management?

Interim er ikke en fastansættelse. Efter interim perioden skal ledelsen være indstillet på at være selvhjulpen. Interim Manageren arbejder med ”Business as Usual” og blander sig ikke i virksomhedens strategi eller politik, med mindre det er opgaven (f.eks. ved lean, turnaround, krise- og forandringsledelse, kommunikation, innovation eller udvikling).  

Hvad er Interim CEO, COO, CFO, CCO?

Alle stillingsbetegnelserne refererer til CEO eller COO. Kilde: Wikipedia.