Konsulenter - til udvikling, træning, sparring osv?

Projektledere, 3 - 9 måneder til jeres skuffeprojekt? 

Interimleder, 6 - 24 måneder med en midlertidig leder? 

3 Kerne Ydelser

Consultant, Project Manager & Interim Manager?

 

Vi har 3 forskellige kerneydelser afhængig af jeres ønsker, behov og tidshorisont. Kerneydelserne tilbydes inden for almindelig drift, salg & marketing, økonomi og produktion. Vores 3 kerneydelser er følgende:

BIZANDI Interim Bureau tilbyder tid, frihed og fleksibilitet. Vores team og kandidater er veluddannede og erfarne ledere med minimum 10 års ledererfaring, ofte fra flere forskellige brancher. 

3 Klassiske Ydelser

Marketing, Economy & Production

 

De 3 klassiske funktioner inden for ledelse er Salg & Marketing, Økonomi og Produktion. Vores team og kandidater er ofte uddannet inden for et af disse områder, f.eks. med en merkantil, teknisk eller akademisk uddannelse. BIZANDI stiller erfaren lederkapacitet til rådighed. F. eks. for at dække et akut, temporært eller strategisk behov, eller ved jobskifte, udvikling, barsel, orlov, nye udfordringer, konjunkturudsving m.m.

3 Specielle Ydelser

Communicate, Innovate & Develop

 

De 3 specialist lederfunktioner er Kommunikation, Forandring og Udvikling. De er alle et element i udvikling af en virksomheds livscyklus. Hvis virksomheden skal igennem forandring og udvikling af sine processer, produkter eller kultur, så er virksomhedens kommunikationsform også meget vigtig. BIZANDI´s arbejdsform er åbning, analyse, forslag, implementering og exit. Har du et temporært behov, så kontakt os.

Konsulent?

TILBUD. Få en Konsulent til ad hoc opgaver og specialistopgaver. F. eks.:

  • Faglig & personlig træning, udvikling og sparring
  • Situationsanalyse, markedsanalyse, SWOT m.m.
  • Kommunikationens betydning som lederværktøj

Kontakt os for en samtale om dine muligheder.

Projektleder

TILBUD. Lad vores Projektleder hjælpe jer med den specielle opgave der ligger og venter på at blive løst.

  • Til en ny, midlertidig, eller Ad-hoc opgave. 
  • Forandring og Udvikling af jeres organisation.
  • Kommunikations- og leder sparring?  

Kontakt os for en samtale om dine muligheder.

Interimleder?

TILBUD. Få en Interimleder til almindelig drift, forandrings- eller udviklingsopgaver. Vi tilbyder: 

  • min. 10 års ledererfaring 
  • business as usual
  • tid, frihed og fleksibilitet    

Kontakt os for en samtale om dine muligheder.